Liigu sisu juurde

Hinge vanusest

detsember 15, 2019
Väljakirjutused pärinevad Chelsea Quinn Yarbro raamatutest, kus kohtutakse Michaeliks nimetet keskkausaalse koguvaimuga.

* Tao ei ole kosmiline ema… samuti pole ta kosmiline isa. Taod ei saa isikustada. Tao poolt algselt loodud hing on ühtlasi Taole kõige lähemal ja kõige kaugemal. Analoogia inimlapsega on siin kohane kuid mõnevõrra eksitav. Tao poolt loodud uus hing säilitab teataval määral selle põhiolemusliku ühtsuse Taoga, mis sarnaneb inimlapse lähedusega oma emaga, kuid inimlaps ei ole teadlik, et ta on oma eesmärgist kaugel, aga äsjaloodud hing on seda. Tuleb ronida redelit mööda üles ja nooruke hing teab seda. Tema lähedus Taoga tulenebki sellest teadmisest. Sellest kaugemale teadmine ei laiene.
Loomise käigus kaob kogu teadmine igavesest mängust, kuid mitte kaotusetunne. Noor hing kogeb seega samaaegselt nii kaotust kui ka lähedust. Äsjaloodud hing on taas selle kaotuse mõttes ainulaadne ja peab alustama liigitamist, millest saab hiljem Tao otsimine.

* Selle õpetuse juurde tulevad vaid hinged, kes on otsinguid alustanud. Te kõik olete sel teel palju samme astunud.

* Noor hing on otsingutele kadunud, nii nagu kümneaastane laps eksiks ära ärimaailmas. Küpses hinges on olemas kõik taevase nooruki või noore täiskasvanu vastuolud; vaid vanal hingel on nii palju kogemusi, et ta alistub soovile.

* See on väga suures osas noorte hingede planeet ja noortele hingedele ei ole niisuguste lahenduste otsimine iseloomulik (maailma üldine heaolu).

* Vanal hingel on tugev aje oma fragmentidega taasühineda.

* Vastsündinu-hing ehk beebi-hing
Beebi-hinge motoks on: “Ärme seda teeme!”
Nendes tsüklites nagu ka füüsilises väikelapse-põlves on tajumiste ja tegevuste ulatus väga piiratud. Sel põhjusel sünnivad paljud beebi-hinged väga lihtsasse eluseisusse ja neile tundub igasugune nõudmine või keerulisus hirmutav. Uued kogemused pigem hirmutavad kui erutavad beebi-hinge.
Beebi-hing ehk “vastsündinud” hing tajub ennast ja ümbritsevat maailma lihtsalt kui “mina” ja “mitte-mina”. Selles tsüklis rassilised mälestused puuduvad. Kui “mitte-mina” tajutakse elu alguses vaenuliku ja ebameeldivana, tõmbutakse endasse ja sageli kujuneb välja seisund, mida nimetatakse autismiks. Kui see taju tekib hiljem, võib beebi-hing reageerida pidurdamatu ägedusega: sadism, nähtava põhjuseta mõrv, uskumatult julmad teod. Beebi-hing EI TEA tegelikult õige ja väära teo vahet, kuid talle saab terve mõistuse ja korralikkuse seadusi õpetada.
Intellekt on kultuuri produkt ja isegi beebi- ning väikelaps-hingi saab õpetada lugema, kirjutama ja arvutama. Beebi-hinged taotlevad harva kõrgharidust, kui nad pole selleks sunnitud. Nad on võõrastes olukordades segaduses ja vaenulikud.
Beebi-hinged ei otsi üldiselt töökohta kui sellist. See on omadus, mis neil on ühine väga vanade hingedega. Keerulised ja tehnoloogilised kultuurid peavad paljusid beebi-hingi vaimselt piiratuks ja neid võib ekslikult pidada ka vaimselt puudulikeks.
Beebi-hing võtab oma vanema religiooni üle seda muutmata, kuigi tema huvi on pealiskaudne ja arusaamine vilets.
Beebi-hing tajub armastust ainult iha kujul. Ta sooritab seksuaalakti metslooma meeletusega, sõltudes täielikult mõlemale sugupoolele sünnipäraselt omasest innast, mis kõrgemates tsüklites kaob. Ta on võimetu seda muutma.
Beebi-hinged valmistavad toitu ja söövad selleks, et elus püsida, nende toit on tavaliselt maitsetu ning ületöödeldud. Hinged kardavad peaaegu kõike ja nende köögid on tavaliselt antiseptiliselt puhtad.
Beebi-hingi hammustavad sageli koerad, kes pole varem kunagi kedagi hammustanud, lihtsalt nende ülemäärase hirmu tõttu. Enamik beebi-hingi ei sure hobuse seljas. Allergiad loomade suhtes tähendavad eitamist.

* Laps-hing
Laps-hinge motoks on: “Tee seda õigesti või üldse mitte!”
Hing on õppinud esimesi samme tegema ja õpib nüüd neis tsüklites jooksma ja puude otsa ronima.
Laps-hing tajub ennast ja ümbritsevat maailma kui “mina” ja “paljud teised minad”. Laps-hingel kujunevad lapsepõlves varakult välja tugevad tõekspidamised, mis on teda ümbritsevatelt laenatud, need on sisuliselt vankumatud. Laps-hing on tavaliselt meeldiv – ühiskonna alustala – kuni ei väljendata vastupidist seisukohta. Siis tekib laps-hingel erinevuse tõttu sisemine segadus ja hämmastus. Väliselt väljendab ta viha, vaenulikkust, negatiivset emotsionaalset energiat, sõjakust.
Laps-hing taotleb vahel kõrgharidust ja õpib hästi väikestes konservatiivsetes humanitaarkolledžites, tööstuskoolides jne, õpib “õigeid” asju ja on sageli püüdlikult hea õpilane.
Laps-hinged püüavad saada mõnikord suureks kalaks väikeses tiigis, selle asemel, et üle kogu riigi heakskiitu taotleda. Missugusele alale laps-hinged ka ei astuks, püüavad nad täita oma rolli hästi, sest selle tsükli eesmärgiks on säilitada status quo´d.
Laps-hing kaldub olema oma religioossetes tõekspidamistes fundamentalistlik. Jumaluse isikustamineon selles tsüklis kõige tugevam. Laps-hing usub kurjade jõudude olemasolusse.
Laps-hing suhtub oma seksuaalsusesse ebamäärase ebamugavustundega ja kui kultuur seda veelgi tugevdab, peab seda mõnevõrra häbiväärseks. Ausa seksuaalsuse avalik demonstreerimine tekitab laps-hinges kohmetust ja ta püüab teisi enda ümber oma laiduväärt moraalikoodeksiga alla suruda. Suletud uste taga pole laps-hing tihti nii liialdatult kombeline, aga tunneb harva mingit meelelist naudingut. Kuna ta pole seda kogenud, siis ta loomulikult ei usu selle kogemuse olemasolusse.
Nii nagu laps-hinge köök on antiseptiliselt puhas, kaldub ka laps-hinge poolt valmistatud toit olema maitsetu ja igav. Laps-hinged teavad täpselt, missugune toit on “kasulik”. Nad julgevad harva üritada midagi äraõpitust erinevat.
Enamikul laps-hingedest esineb somaatilisi haigusi. Iga ravialust, kes keskendub teatavale elundkonnale, võib tavaliselt kohe sellesse kategooriasse liigitada. Näiteks vanemad daamid, kellel on kroonilised sooltehäired, on tavaliselt laps-hinged.
Laps-hinged häbenevad oma seksuaalsust, nii homo- kui ka heteroseksuaalsust.
Laps-hinged kalduvad liiga palju kohtute poole pöörduma, kui nende õiglustunnet on ülekohtuselt solvatud.

* Noor hing

Noore hinge motoks on: “Tee nii nagu mina!”
See on seikluslik aeg, kus hing ulatub uutele territooriumidele. Siia kuuluvad liigutajad ja raputajad; noored hinged võtavad endale füüsilisel tasandil innukalt ülesandeid ja püstitavad endile oma elus sageli võimatuid eesmärke. Nad on tsivilisatsiooni arhitektid.
Noor hing tajub ennast ja ümbritsevat maailma teisiti: ta tajub ennast kui “mina” ja sind kui “sina”, kuid ta tajub sind erinevana minast ja tunneb vajadust sind muuta – sind endasarnaseks kallutada.
Noored hinged kahtlevad harva oma motivatsioonis.
Noor hing tatleb peaaegu alati kõrgharidust, tavaliselt ka kõrgharidusele järgnevaid kraade. Noor hing töötab väsimatult oma ürituse nimel ja ületab uskumatuid raskusi, et seda üritust lõpule viia. See võib olla näiteks hariduse omandamine.
Selle tsükli juhtlauseks on saavutus. Noored hinged otsivad oma tegevusalast suuremat ookeani.
Kui noorel hingel on religioossed kalduvused, kaldub ta äärmise ortodokssuse poole. Ta peab väsimatult kampaaniaid kõigi usuliste reformide vastu. Kui noor hing on ateistlik, võitleb ta sama väsimatult teiste ortodokssuse vastu.
Kui noor hing peab seksi isiklikult üsna madalaks, püüab ta teisi igati veenda, et seks on pahe ja seda tuleks vältida. Maistest naudingutest loobunud nunnad ja mungad on üsna sageli noored inged. Nad loobuvad valjuhäälselt ja tuletavad ümbritsevale maailmale igal võimalusel oma loobumist meelde. Samas võib aga noor hing olla täieliku seksuaalse vabaduse sama innukas propageerija. Noor hing tajub armastust erosena, tuginedes ainult oma ootustele teda ümbritsevate hingede suhtes. Kui teised nendele ootustele ei vasta, võib noor hing sama innukalt vihata. Seksuaalsed konfliktid võivad olla selles tsüklis piinavad – varane kasvatus vastuolus sisemise tungiga.
Tsükli alguses kalduvad noored hinged lapsepõlves omandatud toitumisharjumustest kinni pidama. Selle tsükli keskosas katsetatakse ohjeldamatult, kuid isu on tavaliselt kehv. Tsükli lõpuossa kuuluvad noored hinged jätkavad toiduga eksperimenteerimist ja sageli hakatakse fetišeerima mõnda välismaist toitu. Rassilised mälestused on nüüd tugevamad ja de´ja`vu tõmbab neid teatavat tüüpi toitude poole.
Noortel hingedel on sageli prestiižikad koduloomad, näiteks otselotid. Noored hinged sõidavad rodeol.
Noor hing on kehaga väga seotud ja õppetunde sageli meelde ei jäeta, isegi astraalsel vaheajal. Noored hinged püüavad võimalikult kiiresti tagasi pöörduda, taassündida. Kehast väljas viibimine on noorele hingele ebameeldiv.
See on laps-hingele hirmutav, küpsele hingele huvitav ja vanale hingele teretulnud.

* Küps hing

Küpse hinge motoks on: “Tee seda kusagil mujal!”
Need on rasked tsüklid ja nõuavad palju sisevaatlusi, mille tasuks saadakse sageli vähe rahu. Noortes tsüklites läbi raskuste omandatud õppetunde peavad küpsed tsüklid rakendama.
See on kõige raskem tsükkel, sest küps tsükkel tajub teisi nii nagu need endid tajuvad. Nende tajude tõttu püüab küps hing sageli suhteid katkestada, näiliselt põhjuseta, või ka siis põlistada väliselt ebasobivaid suhteid. Kui meie sinuga oleme mõlemad küpsed hinged, on samas süsteemis ka sinu kogemused minust. Ehk teisiti öeldes – sellal kui mina kogen sind, koged sina mind ja sa oled samal ajal minu kogemusest teadlik ja sellel sügavamal teadmisel põhinebki meie tulevane sotsiaalne suhtlemine. Nagu võid arvata, teeb see elu mõnikord raskeks. Küps hing ei ole okultismile sama avatud ki vana hing, Küps hing tajub reaalsust selgusega, mida varasemates tsüklites ei esinenud.
Tsükli lõpul hakkab küps hing tõde tajuma. See valmistab hinge otsinguks ette. See ei tähenda, nagu oleks küps hing oma kaaslastest isoleeritud, vastupidi. Kui küpsed hinged tajuvad õnnetuid, soovivad nad end ebameeldivate võngete eest varjata. Selle vastureaktsiooni oled juba kogenud. Kuid pea hästi meeles: nende mängu ei saa muuta, ükskõik kui väga sa neid ei armastaks. Küpse hinge olemuses on otsida ja kahelda elu kõigi tegude motivatsioonis. Kui see juhtub, avaneb hing järk-järgult ja sel juhul saame piiratult kontakti võtta. Selle tsükli jooksul tuleb rohkem mängu aju kasutamata osa ja psüühilised nähtused sagenevad, kuni neid lõpuks tunnistatakse ja algab tõsine töö. Asja raskendab see, et see tsükkel on tegelikult mayaga (kunstlik käitumine) koormatud rohkem kui ükski teine tsükkel: vanema hinge taju hakkab esile kerkima, kuid arusaamine mitte. Küpsed hinged tunnevad kõiki neid ümbritsevaid vaenulikke vibratsioone. Neil on vajadus sellest eemalduda, kuid nad on traditsioonilistes käitumistavades liialt kinni, et saaksid täielikult eemalduda. Nad omavad teravat kohusetunnet, mis hajub alles pärast üleminekut. Seepärast saaks hea arst selles tsüklis abiks olla. Hea arsti all ei mõtle me küll psühhiaatrina tegutsevat noort hinge.
Küpses tsüklis tajutakse teravalt reaalse ja kunstliku ruumi vahelist loori ning enam kui kunagi varem soovi sellest loorist läbi tungida ja meelte piire ületades pandimensioonilisele pilku heita. Teadmaks, et sa pole tühjuses üksi, pead kõndima õhukesel jääl ja selliselt füüsilist universumit ning selle reageerimist sinu palvele proovile panema. Enamik küpsetest hingedest tunneb seda ja teisendab selle mingil viisil uskumatult jõulistesse ja imelikult kaunitesse unenägudesse. Kahjuks jäävad need unenäod vähestele meelde ja nad mõtlevad vähe nende tähenduse üle. kui hing kohtab väljaspool õpetust esmakordselt isiksuse tõelist olemust, on see talle laastavaks kogemuseks. Tavaliselt tekib see äärmise stressi, mure või vahel isegi trauma hetkedel. See võib aga tekkida ka siis, kui hing katapulteerub äkki nii ebatavalisse olukorda, et ükski mälulint (mälestused eelmiste elude kogemustest) pole rakendatav. See kehtib nii unenäo kui ka kõigi ebatavaliste olukordade kohta.
Küpsed hinged otsivad oma elus peaaegu enneolematut kvaliteeti, ehk teisiti öeldes – nad teavad, et nad otsivad, kuid neile pole tavaliselt selge, mida nad otsivad. Seepärast küpsed hinged tavaliselt ei naudi elu, kui neid just ei ümbritse õndsad hinged. See on raske tsükkel. Seda raskust peab uuesti rõhutama. Küpset hinge ahistavad paljud probleemid, mis kõik on talle sisemiselt omased. Aidata saab vaid sellega, kui muuta keskkond stressivabaks, et tal oleks pelgupaik. Küps hing otsib sageli ka ise professionaalset abi.
Küps hing taotleb alati kõrgharidust, kuigi mitte alati kindla institutsiooni raames. Kooli tingimustes tunneb ta end sageli liiga ebamugavalt. Küps hing annab suure panuse teadmistesse nii filosoofia kui ka teaduse alal. Karl Marx, Alfred Adler, Fritz Perls, Sigmund Freud, Immanuel Kant, Aristoteles ja Albert Einstein olid küpsed hinged.
Küpsete hingede avalikus elus ja karjääris toimub oluline rõhuasetuse muutus. Küpsed hinged osalevad avalikus elus väga erinevatel põhjustel. Nad otsivad ja nende töö langeb kokku nende otsingu iseloomuga.
Religioon leiab endale küpse hinge tsüklis ise motivatsiooni. Küps hing otsib vaikseid usundeid: kveekerlus, unitaarlus, budism.
Õige partneriga (teine küps hing, kes on keskendunud või vanem hing) võib küps hing olla tuline armastaja. Armastus on sügav ja kestev, sest kui sisemised vastuolud lahendatakse, on selles tsüklis võimalik agape. Vale partneri korral esineb apaatia, impotents, frigiidsus, truudusetus. See hing kaldub rohkem “kogu eluks” kaaslast leidma kui ükski teine tsükkel.
Küpsetest hingedest saavad suurepärased kokad: nad naudivad kokakunsti täpsust ja on gurmaanid. Nende hollandi kaste ei kalgendu – katsugu vaid! Selles tsüklis saavutab oma kõrguse veinide fetišeerimine. Küps hing ei serveeriks kunagi “Zinfandelit” homaaridega. Vana hing ei kõhkleks hetkekski, kui “Zifandel” oleks tema lemmikvein.
Küpsete hingede koduloomad peegeldavad kõige sagedamini oma omanike isiksust. Paljud sõnakuulelikkuse katsete võitjad on küpsete hingede loomad. Küpsed hinged osalevad ratsa ajujahtidel.
Ja nagu sellest kõigest veel ei piisaks – antakse beebi-hingi küpsetele hingedele sageli arendamiseks.

* Vana hing
Vana hinge motoks on: “Tee, mida tahad ja mina teen, mida mina tahan!”
Siin toimub tempo muutus. Eelmistes tsüklites ei tõmmanud hinge otsingud nii intensiivselt kui vanades tsüklites. Otsingusse kuulub uus ja sügavam loovus.
Vana hing tajub teisi osana millestki suurest, mis hõlmab ka teda. Ja koos sellega mõistab ta, et pole muid probleeme peale nende, mida tekitab väärisiksus enese kaitseks. Kuid vanadel hingedel on raske neist mudeleist väljuda, sest vanad hinged püüavad sageli minna vähima vastupanu teed.
Vanem hing naudib tavaliselt füüsilist tööd, kuid töötab harva käsitöölisena. Ta võib kõrgharidust taotleda või ka mitte. Kui guru avaldab talle survet, teeb ta seda, või siis, kui ta tunneb, et ta ülesanne hõlmab kuidagi ka vajadust hankida korralikud volitused. Sellepärast on paljud vanad hinged aednikud. Suurepäraste mõisatega noored hinged maksavad neile selle sünnipärase talendi rakendamise eest hästi.
Vana hing mõistab sügavamal tasemel materiaalsete saavutuste tühisust ja ajutist iseloomu ja tal puudub seetõttu ajend selle teostamiseks. Nad on kõik väga kompetentsed, isegi ebaolemuslikes rollides. Kõik vanad hinged püüdlevad nüüd hingelisele arengule. Seepärast kalduvad nad muud vähemoluliseks pidama. Igaüks neist võiks saavutada, mida ta sooviks, kuid vanad hinged eelistavad sageli elada elu, kus tavaline töötav maailm ja olelusvõitlus neid ei puuduta. Nad püüavad valida kutseala, mis oleks meeldiv või mitte eriti nõudlik, nii et nad oleksid vabad püüdlema raskusteta oma tegelike eesmärkide poole, kui töö just ei aita otsingutele kaasa. Seepärast otsivad viimasel tasemel vanad hinged harva tasuvat tööd.
Vanade hingede religioon on tunnetest ülevoolav ja hõlmab ortodoksseid rituaale. Hiied saavad katedraalideks ja vanemad hinged tunnevad sageli teostunud meistrite kohalolekut. Viimases tsüklis tajutakse sünteesi ja vanad hinged püsivad harva dogmade küljes.
Varasematel tasemetel vana hing seksi peale eriti ei mõtle, sest erootiline armastus hakkab oma võlu kaotama. Viimasel tasemel ei tegele vana hing sellega sageli otstarbe puudumise tõttu. (Seks ei anna tema elule midagi juurde.) Vana hing on aga intensiivselt meeleline ja naudib lähedast füüsilist kontakti. Varasema tsükli hingedele on vana hing tavaliselt kogenud ja erutav partner, kuid võib oma ükskõiksuse tõttu armastajana ka väga palju pettumust valmistada.
Vanad hinged on hooletud kokad: nad võtavad retsepte pigem üldiste juhiste kui kindla tõena. Nad kalduvad kasutama ohtralt vürtse ja maitsetaimi ning lõikavad juustult hallituse ja puuviljalt mädaplekid ära, selle asemel, et toitu ära visata.
Vanad hinged tunnevad end elusolenditega koduselt. Veini valmistamine on iidne kunst: enamik veinimüüjatest on vanemad hinged ja võivad olla olnud ka varem veinimüüjad, pöördudes selle kunsti juurde väga meelsasti tagasi. Nad võivad harrastada oma aednikukalduvusi, teenida elatist ja vältida samal ajal halastamatut eluvõitlust.
Enamik vanu hingi leiab lohutust ja lähedust teiste olenditega. Enamik vanematest hingedest sisendab usaldust loomades ja loomad reageerivad sellele üsna loomulikult. Varasemas eas loomadega saadud halvad kogemused tekitavad vastumeelsust. Vanem hing tavaliselt ei laienda seda ebameeldivast loomaliigist kaugemale, samuti ei kujune see foobiaks, nagu seda juhtub eelmistest eludest pärinevate esmaste kogemustega.
Enamik pulstunud koertest kuuluvad vanadele hingedele. Vanad hinged hakkavad suhtlema metsloomadega ja tunnevad sageli poolehoidu kõigi elusolendite vastu. Vanad hinged ratsutavad jälgedes.
Vanad hinged ei mõista veel, et nad on kõik viimast korda koos. Seda vana hinge tsükkel tähendabki. Kõik vanad hinged jõuavad lõpuks filosoofia ja humanitaarteadusteni. Mõned tulevad vastumeelsemalt kui teised, aga tulevad siiski. Nende tervikolemuse fragmendid otsivad üle kogu maailma seda kodutunnet. Mõned ei tea, mida nad otsivad, kuid nad kogevad tühjust.

* Kuigi see on väga pealiskaudne ja teistest teguritest kergesti mõjutatav, ütleksime, et beebi-hinged ilmutavad hirmu. Seda võib näha nende silmist. See hirm on antud olukorda arvestades ülearune. Kogu elu on nende jaoks hirmus.
Laps-hinged on puhtsüdamlikud ja seda on ka nende silmist näha.
Noored hinged on rahutud. See ilmneb sageli nende ebakindlates liigutstes, võimetuses kaua silmsidet pidada. Kuid ka küpsel hingel on raske silmsidet hoida ja seda ebamugavuse tõttu. Vanadel hingedel on otsekohene, läbitungiv pilk, mis varasemates tsüklites puudub. Selles peegeldub tarkus.

* Laps-hingede sotsiaalne käitumine reedab neid tavaliselt kohe. Neil puudub vanemate tsüklite lihvitus. Uued olukorrad hirmutavad neid. Igasugused muudatused on ähvardavad. Noor hing on tavaliselt sotsiaalselt lihvitud ja tasakaalukas. Küps hing on rahva hulgas mõnikord närviline, kui esineb halbu vibratsioone, kuid sotsiaalsetes suhetes on nad nõudlikud. Vana hing on kõige suhtes hooletu.
Laps-hinged kalduvad olema inimeste ja kodu suhtes laitmatud, väga hügieenilised. Nad elavad kindlakskujunenud reeglite järgi – puhtus on üle kõige!
Noor hing hoiab sageli välist korda: enne külaliste tulekut surub kõik kappidesse. Küps hing tegutseb hooti – ühel päeval lööb korra majja, teisel päeval aga…
Vana hing tavaliselt ei viitsi kõike kappi toppida. Kelle asi see on? Laps-hing koristab regulaarselt sahtleid, kappe ja külmkapi pealt.

* Intellekt pole üheski neist tsüklitest teguriks!

* Hing valib mõnikord üsna tühise, otstarbetu rolli, mis erilist arengut ei võimalda. See elu on puhkus. Seepärast veedavad mõned hinged palju aega samas tsüklis. Arv seitse on keskmine, kuid mitte absoluutne.

* Depressioon on üks vähestest vanale hingele jäänud neurootilstest avaldumisviisidest. Seda tundis isegi Jeesus.

* Enamik noori hingi ei soovi pühendada oma elu mõtisklustele, mis on vajalikud sõnade teostamiseks. See on aktiivne tsükkel, milles õpitakse kõige väärtuslikumad õppetunnid ja tehakse kõige enam vigu. See on nagu iga teine õppimissüsteem. Beebi-hing on lasteaias, laps-hing elu algkoolis, noor hing on gümnaasiumis või keskkoolis, küps hing on kolledžis ja vana hing on juba ellu astunud.

* Laps-hinged kalduvad koonduma Ameerika väikelinnadesse. See esindab nende jaoks”head elu”. Noortele hingedele meeldib linnaelu või maal. Küps hing otsib rahu ja kui see tähendab eraldumist, siis ka seda. Vanad hinged elavad igal pool.
Sama kehtib ka riikide kohta. Beebi-hingede riike pole. India on enamasti laps-hingede riik, kus on väikeste saartena hilisema taseme küpsi ja vanu hingi, kes on läinud sinna nooremate eest hoolitsema ja neid nende arengus abistama. Iirimaa on hilisema taseme laps-hingede ja varasema taseme noorte hingede maa. Jaapan on varajaste noorte hingede maa, kuigi mõned suurlinnad on täis hilisemaid laps-hingi. Argentina ja Brasiilia on hilisemate laps-hingede ja varasemate noorte hingede maad. Süüria on varajaste noorte hingede maa. Ameerika Ühendriigid ja Kanada on noorte hingede riigid. Need on tüüpilised ekspansiivsed, tehnoloogilised ja kapitalistlikud riigid. Iisrael on keskmiselt noorte hingede maa. jeemen on hiliste noorte maa. Saudi-Araabia hiliste noorte ja varajaste küpsete hingede maa, mis on raske faas, kuna noor osa voogab väljapoole ja küps osa voogab sissepoole. Mehhiko on hilisnoor ja varaküps, mõningate vanemate hingede saarekestega.
Nii Ida- kui ka Lääne-Saksamaa on hilise taseme noored ja varajased küpsed hinged. Samuti ka Prantsusmaa. Taanis on diapasoon laiem – keskmistest noortest keskmiste küpseteni. Hiina Rahvavabariik on hilised noored hinged, vähesed varased küpsed. Kreekas on varased küpsed hinged. Egiptuses on varased küpsed hinged, kus on saarekestena ka vanu hingi. Jugoslaavias on keskmiselt küpsed hinged, kuid juhid on noored ja tulised hinged.
Inglismaa on küpsete hingede riik, kus on saarekestena nii laps- kui ka vanu hingi. Rootsi on keskmiselt küps. Liibanon on valdavalt küps, kuid taas juhtidena innukad varased noored.
Peruu on keskmiselt küps. Itaalia on hilisküps, ka Poola. Soome on hilisküps, kuid on ka palju varaseid vanu hingi. Kuuba on hilisküps, kus on ka vanu hingi. Belgia on hilisküpsete ja varaste vanade hingede maa. Nõukogude Liit on vaatamata oma noorele valitsusele hilisküps ja eriti maapiirkondades varajane vana. Selle ulatusliku maaa linnades on ka üsna palju varaseid vanu hingi. Norra on hilisküpsest varase vanani. Tšehhoslovakkia on varaste vanade hingede riik. Islandis on varased kuni keskmiselt vanad hinged. Šveits ja Holland on mõlemad vanade hingede riigid.

* Huumor on tajumise funktsioon. Me ei mõista huumori all naeruga maskeeritud vaenulikkust. See on laps- ja noorte hingede eripära. Laps-hinged on enamasti liialt pärsitud, et omada tõelist huumorimeelt; noored hinged on selleks võimelised, kuid neil on sageli liialt palju tegemist. Küpsed hinged on virilalt teravmeelsed ja vanad hinged võivad muutuda nilbeks.

* Laps-tsükli hinged saavutavad harva väljapaistvuse, kuid vahel siiski. Kuid neid hingi võib leida ometi sageli tähtsatel kohtadel väiksemates keskkondades või töötamas tõelise andumusega mitmesuguste organisatsioonide heaks.

* Noored hinged. See on kõige aktiivsem, maisem, väljapoole suunatum tsükkel, aeg, mil füüsilise tasandi suhtes kõige rohkem edasi jõutakse. Neil tasemetel teostatud monaadid on seotud millegi tegemisega ja nendele kulub sageli palju aega, sest noore hinge loomuses on püüda teisi veenda oma seisukohas, mis see seisukoht siis ka ei oleks.

* Küpsed hinged. Küpses tsüklis pöördub tähelepanu sissepoole ja ilmneb uus teadlikkus. See on sageli kõige raskem tsükkel, sest esilekerkiv teadlikkus teistest nõuab neilt uusi tajusid.

* Vanad hinged. Vana hinge tajumistele on iseloomulik näha suuremat tervikut. Enamik vanade hingede monaadidest on seotud olemisega. Olemuse arengu seisukohalt on vana hinge tsükkel kõige nõudlikum, sest see tsükkel haarab kõiki minevikumälestusi, selle võlgu ja tasumisi, samuti elukogemusi.

* Närvivapustus on üldine termin, millega tähistatakse paljusid häireid, kuid see viitab sageli põgenemisele. Noorte- ja lapshingede põgenemine on väärisiksuse paljude survete tõttu olemusele. Küpsed hinged põgenevad oma tajude või neid ümbritsevate halbade pealislehtedega inimeste eest.
Autismi esineb sagedamini beebi-hingedel ja varase taseme laps-hingedel, kes põgenevad asjade ja inimeste eest, kes neid hirmutavad.
Enamik, keda neurootikuteks peetakse, on küpsed hinged.
Alkohoolikud joovad selleks, et anesteesiat saavutada, kustutades asju, millega nad toime ei tule. Enamik alkohoolikutest on küpsed hinged, sageli laps-hingedest või noortest hingedest vanematega., kellel on oma lapse suhtes ebareaalsed ootused. Küps hing tunnetab neid ootusi, teab, et ta ei suuda ega taha neid täita, kuid oma tajude tõttu ei suuda ta seda konflikti lahendada, mida ta tajub. Noortest hingedest saavad joodikud rohkem sotsiaalsetel põhjustel ja kui nad palju joovad, ajendab see teisi nende eeskuju järgima. Noored hinged joovad ka lootuste nurjumise tõttu. Vanad hinged kalduvad jooma tüdimusest või depressiooni tõttu.
Kuigi depressioon võib tabada kõiki tsükleid, on depressioon vanale hingele ainsaks tõeliseks hädaks. Depressioon võib antud elus arengu peatada.

* Enamik psühhoanalüüsi rajajatest olid küpsed hinged. Psühhoanalüüsi arusaamad on loodud küpsete hingede poolt ja on küpsete hingede suhtes kõige efektiivsemad, sest see ravi peegeldab väga tugevasti nende tajude iseloomu.
Noortele hingedele võib psühhoanalüüs samuti kasulik olla, kuid nad ei kipu oma eluviise kergesti muutma; nad lihtsalt omandavad oma käitumisele silte, millest sageli piisab. Vanad hinged vajavad sageli juhendamist, kuid nad otsivad seda tõenäolisemalt ebatraditsioonilisemate vahendite kaudu, nagu seda on okultsed uuringud, meditatsioon ja kunstid.

* Mõned õnnetud laps-hinged on suurepärased kivide moodustajad. Kui sellel naisel kivi ühest juhast eemaldatakse, moodustab ta kuhugi mujale teise. .. Nad nagu sooviksid lasta oma kehal kiviks muutuda, et nad ei peaks tegelema neid häirivate asjadega, samal ajal võidavad nad palju tähelepanu. Enamikul neist, kes vajavad korduvalt niisuguseid kirurgilisi operatsioone, on tähtsustunnuseks märterlus.

* Valutava pea kaudu saab nii mõndagi öelda. Väga sageli tekitab kõige ägedamaid peavalusid keha väsimus koos tüdinud, vangistatud olemusega. Noortel hingedel esineb sageli migreene. nad ei püüa seda sõtkeveskit mõista, millesse nad on sattunud. Küpsetel hingedel on sageli pingest põhjustatud peavalusid, sest nad on kogu päeva ümbritsetud ebasobivate hingedega. Küpsete hingede lähedased kontaktid laps-hingede ja paljude noorte hingedegakalduvad tekitama kõige sagedasemaid ja ägedamaid peavalusid. Nende peavalude ravimiseks tuleb neil aidata nende allikat mõista. Noortel hingedel saab ravida ainult valu.

Viimane mägi-sõit seks korraks

oktoober 30, 2018

Väga tähtis punkt oli vaja viimasesse Mallorca-päeva mahutada. Tehtud! Foto sai tehn põhjustel eelmisse postitusse.

Siis meelitasin Eneka ja Waze’i mägedesse – Serra de Tramuntanat läbima. Mõlemad olid mõnevõrra kahtleval seisukohal, aga – lõpp hea, kõik hea.

 

Selva. Alaro’. Orient.

Kes teab, mitusada aastat eestlasel järgmise mägirallini läheb…

 

 

Need fotod on Orient nimelisest mägilinnakesest, mingilt sildilt lugesime, et linnake on UNESCO pärand või kaitse vms

Tänane šoping

oktoober 30, 2018

Palma – palmidega pistmist on!

oktoober 29, 2018

Täna tuiasime saare pealinnas. Ilm oli veits koer ikka… ja muuseume me ka eriti ei armastanud. Jalutasime, vahtisime poode, sõime-jõime.

Oma emale leidsin midagi, mida ta juba ammu tahab, aga kas ta mu ostuga rahule jääb, seda aeg näitab.

Oma kohalikku sõidu-parkimiskogemust nii suure surve alla panema ei hakanud – käisime bussi/ taksoga.

Midagi väga erakorralist ei toimunud. Kohaliku pisibaari sangria on Palma peatänava omaga võrreldes kõrgem klass.

Ja õhtule jäime, ilmateade räägib homseks kõva tuult.

Mallorcal libedust ei ole!

oktoober 29, 2018

Libe ei ole!

oktoober 29, 2018

… küll aga vilu ja vihmake ja tuuleke ja…

Üks pilt pidada rääkima rohkem. Või siis kaks. 😉

Gurmeeturism

oktoober 28, 2018

Täna õhtupoolikul randaalisime guuglimäpsi abil välja ühe naaberlinnakese kõrgelt hinnatud söögikoha.

Ühineme eelkõnelejatega. Isegi Kääbik on rahul!

Ja lõppude lõpuks leidsime isegi parkimismaja üles, et koju sõita, raudselt.

Pühabane

oktoober 28, 2018

Hommikul jätkas öösi alanud vihm lauslädinaga. Kärkis äikest ja tänavad voolasid.

Leidsime mõningate pisipõigetega oma ekskursiooni üles, sõit saare idaserva, läbi Manacori Porto Cristosse. Põllumajanduspiirkonnad.

Kohustuslik pärlivabriku firmapoe külastus. Siis Porto Cristo koobastik.

Inimesi sabatas käikudes pisisammukeste kaupa otsekui Leninit mauseoleumi vaatama. Vanurid klammerdumas käsipuudesse, väikelapsed, imikukärud… mida kõike.Jõudsime suurkoopasse, kus pingid istumiseks, silma järgi võis mahutada ca 1000 inimest. See kogunes täis. Siis oli atraktsioon, kui lampidega kaunistet paadid loovisid välja, ühel neist päris ansambel – väiksepoolne klaversarnane esiotsas ja 3 viiuli-vioolamängijat keskosas, aerutaja sabas. Mängisid 5 pala ja aerutasid ära.

See oli päris vahva!

Palmanovas tagasi, sööma! Tahtsin tollest šokolaadipirakast fotot teha, aga enne, kui jõudsin tahvli pildistama pakkida, oli maasikas juba kadunud. Teadagi, kuhu!